베트남어

다국어소개

베트남어

Giới thiệu về mạng lưới giao lưu đa văn hóa

“HOPE KIDS” được bắt đầu vào năm 2008, là một từ ghép có nghĩa là "hy vọng" và "trẻ em", chính là thương hiệu cung cấp các chương trình nhằm mục đích hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa về văn hoá, nghệ thuật, và giáo dục để các trẻ em từ các gia đình đa văn hóa có thể chuẩn bị cho giấc mơ của mình và tìm ra bản sắc của họ thông qua các nền văn hoá và giáo dục đa dạng ở đất nước của mẹ và đất nước của cha mình. “HOPE KIDS” đang tiến hành các chương trình giáo dục, văn hoá và nghệ thuật cho trẻ em đa văn hóa với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao, Quỹ Văn hoá APEC, Trung tâm Nghệ thuật và Thành phố Seoul. Tháng 6 năm 2012, nó được đăng ký dưới hình thức một tổ chức phi lợi nhuận thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Kể từ đó, các gia đình đa văn hóa gồm có: các gia đình nhập cảnh giữa chừng, lao động nước ngoài, người thoát ly Bắc Hàn và các tầng lớp yếu thế đã và đang được tổ chức các mạng lưới truyền thông xã hội hỗ trợ văn hoá, hỗ trợ văn hóa nghệ thuật, giao lưu văn hoá và tổ chức lễ hội đa văn hóa….Mục đích của việc thiết lập một mạng lưới giao lưu đa văn hóa mang tính pháp nhân đoàn thể là sự hội nhập xã hội thông qua việc kích hoạt sự tìm hiểu và giao lưu để tăng sự hiểu biết về văn hóa bằng công tác chia sẻ nền văn hóa với các gia đình đa văn hóa và những tầng lớp tách biệt với nền văn hóa trong và ngoài nước. Mạng lưới giao lưu đa văn hóa pháp nhân đoàn thể đã thiết lập nền tảng ICT vào năm 2017 để kết nối các gia đình đa văn hóa và cố vấn viên phi đa văn hoá nhằm chia sẻ thông tin về việc nuôi dưỡng nhân tài trong thời đại công nghiệp lần thứ tư để thực hiện sự bình đẳng những cơ hội giáo dục trong xã hội chúng ta. Nền tảng ICT của mạng lưới giao lưu đa văn hóa pháp nhân đoàn thể là một hệ thống mạng phòng học tiếp nối sự cố vấn “phòng học tìm đến” và chia sẻ ước mơ kết hợp giáo dục STEAM. “Phòng học tìm đến” là chương trình giáo dục do các cố vấn viên tình nguyện trực tiếp tìm đến các gia đình gia đình đa văn hóa hoặc những tầng lớp yếu đang trải qua khó khăn về học tập của con cái họ, để hỗ trợ về học tập hoặc bồi dưỡng tình cảm cho con cái họ. Trẻ em được dạy kèm có thể dăng ký chương trình giáo dục phù hợp với các lĩnh vực mong muốn ở mọi nơi trên toàn quốc thông qua nền tảng ICT và có thể phát triển thành người tài trong 5 lĩnh vực như: khoa học (Science), kỹ thuật (Technology), công nghệ (Engineering), nghệ thuật (Art) và toán học (Mathematics)... Thông qua nền tảng ICT, các tình nguyện viên cố vấn có thể quản lý một cách hiệu quả các ứng dụng đăng ký dịch vụ tình nguyện, các hoạt động tình nguyện, và các tài liệu chứng nhận dịch vụ tình nguyện và có thể vận dụng tài liệu STEAM-HOPE cần thiết trong việc cố vấn. STEAM-HOPE là một chương trình giáo dục tích hợp hỗ trợ các hoạt động cố vấn dựa trên ICT nhằm mục tiêu nâng cao kỹ năng học tập cơ bản cần thiết cho ngành công nghiệp thứ 4. Mạng lưới giao lưu đa văn hóa pháp nhân đoàn thể là dự án giáo dục “phòng học HOPE KIDS tìm đến” chia sẻ ước mơ thông qua nền tảng ICT được hỗ trợ bởi Samsung và Tổ chức quỹ phúc lợi xã hội cộng đồng..

Phương pháp vận dụng nền tảng ICT Gia nhập hội viên

Nếu gia nhập hội viên, bạn có thể vận dụng nền tảng ICT mạng lưới giao lưu đa văn hóa và tham gia chương trình.

- Trình tự gia nhập hội viên như sau:

 1. ❶ Chấp nhận các điều khoản

  Bạn phải đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật thong tin cá nhân hội viên mới có thể gia nhập hội viên.

 2. ❷ Chọn loại hình hội viên

  Chọn hạng mục tương ứng của bản thân trong số các hạng mục: gia đình đa văn hóa, tình nguyện viên thanh thiếu niên, sinh viên đại học và tình nguyện viên thong thường...

 3. ❸ Xác thực bản thân

  Nhập tên và số điện thoại di động của bạn để xác minh danh tính của bạn. Trẻ em dưới 14 tuổi trong gia đình đa văn hóa có thể được cha mẹ hoặc người giám hộ xác nhận.

 4. ❹ Nhập thong tin cá nhân

  Nhập ID, mật khẩu, người sử dụng thực tế, thông tin phụ huynh, thông tin người giám hộ, thông tin về con cái, đường dẫn gia nhập, và chương trình mong muốn… Trong trường hợp có 2 con trở lên, bạn có thể thêm thông tin của con mình bằng cách nhấp vào nút 'Thêm con' ở gia nhập hội viên. Trong trường hợp thông tin cá nhân đã thay đổi, bạn có thể sửa đổi nó trên trình đơn 'My page' ở trang 'Quản lý thông tin cá nhân' của nền tảng ICT. Khi cần chỉnh sửa thông tin cá nhân, bạn cần nhập lại mật khẩu một lần nữa. Hãy nhớ ID và mật khẩu của bạn.

 5. ❺ Hoàn thành việc gia nhập

  Sau khi nhập tất cả các hạng mục, nhấn vào “gia nhập” thì việc gia nhập hội viên đã hoàn thành. Sau khi gia nhập hội viên, bạn có thể vào các chương trình tương ứng như: phòng học tập chia sẻ ước mơ, phòng học tìm đến, chương trình STEAM-HOPE, HOPE KIDS... thông qua nút ‘đi vào’.

Đăng ký để được cố vấn trong phòng học tìm đến

- Trình tự đăng ký để được cố vấn trong phòng học tìm đến như sau:

 1. ❶ Bạn có thể đăng ký xin cố vấn phòng học trên trình đơn 'Phòng học tìm đến' hoặc trình đơn 'Mentoring’ của nền tảng ICT.

  Bạn có thể đăng ký xin cố vấn trong phòng học tìm đến cho từng con của bạn.

 2. ❷ Khi đăng ký, bạn có thể kiểm tra một cách tự động thông tin đã nhập của con bạn.

  Chọn thời gian và chủ đề bạn muốn cố vấn. Trong trường hợp thông tin của con bạn đã thay đổi, bạn có thể sửa đổi nó trên trình đơn 'My page' ở trang 'Quản lý thông tin cá nhân' của nền tảng ICT.

 3. ❸ Phải đọc các quy tắc mà gia đình cần sự cố vấn tuân theo và vận dụng khi cố vấn.
 4. ❹ Đọc bảng câu hỏi khảo sát cơ bản và chọn hạng mục tương ứng với gia đình của mình.

  Phải lập ra bảng câu hỏi khảo sát cơ bản để hoàn thành tất cả các trình tự đăng ký cố vấn.

Chương trình HOPE KIDS

- Phương pháp vận dụng chương trình HOPE KIDS như sau:

 1. ❶ Kiểm tra và đăng ký chương trình HOPE KIDS.

  Chương trình: Đào tạo năng khiếu sáng tạo, đào tạo âm nhạc cổ điển, đào tạo năm giác quan, trường học IT, chương trình nghệ thuật, chương trình thể dục, giải bóng đá Dream Cup, biểu diễn nghệ thuật, dự án đa văn hóa ngành công nghiệp thứ 4.

 2. ❷ Một số chương trình HOPE KIDS được tổ chức một cách không định kỳ.

  Khi chương trình tiến hành, bạn có thể kiểm tra trong trang ‘Thông báo’ của trình đơn ‘Community’ hoặc ‘Lịch chương trình’ của ‘My Page’trên nền tảng ICT. Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình HOPE KIDS cho từng trẻ.

 3. ❸ Sau khi đăng ký chương trình, người phụ trách sẽ liên hệ với bạn khi chương trình tiến hành.
STEAM-HOPE

Cung cấp nội dung giáo dục của Nhóm tư vấn STEAM-HOPE về các lĩnh vực: khoa học (Science), kỹ thuật (Technology), công nghệ (Engineering), nghệ thuật (Art) và toán học (Mathematics) để chúng ta có thể phát triển thành một tài năng phức hợp trong tương lai, người sẽ lãnh đạo ngành công nghiệp thứ 4.

- Phương pháp vận dụng STEAM-HOPE như sau:

 1. ❶ Các hoạt động của ‘STEAM-HOPE’là các hoạt động được tiến hành liên quan đến lĩnh vực STEAM trong mạng lưới giao lưu đa văn hóa. Bạn có thể kiểm tra và đăng ký tại trình đơn‘STEAM-HOPE’của trang ‘Thông tin hoạt động STEAM-HOPE’trên nền tảng ICT.
 2. ❷ Khi đăng ký 'Hoạt động STEAM-HOPE', bạn sẽ được yêu cầu xác nhận thông tin của con mình khi đăng ký làm thành viên.

  Trong trường hợp thông tin của con bạn đã thay đổi, bạn có thể sửa đổi nó trên trình đơn 'My page' ở trang 'Quản lý thông tin cá nhân' của nền tảng ICT.

 3. ❸ Bạn có thể vận dụng các tài liệu đa dạng được cung cấp bởi Nhóm tư vấn STEAM-HOPE trên ‘Phòng tài liệu STEAM-HOPE’.
 4. ❹ Bạn có thể xem các hội thảo bên ngoài và các sự kiện liên quan đến lĩnh vực STEAM tại ‘STEAM Seminar’.
 5. ❺ Bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời nội dung thắc mắc về tài liệu STEAM-HOPE trên bảng thông báo ‘Câu hỏi thắc mắc về STEAM’.
Tài trợ

Tài trợ được sử dụng để cung cấp các chương trình giáo dục, văn hoá và nghệ thuật đa dạng cho trẻ em trong các gia đình đa văn hóa và tầng lớp yếu.

- Trình tự tài trợ như sau:

 1. ❶ Tài trợ có thể gồm: tài trợ định kỳ, tài trợ tạm thời, tài trợ vật phẩm, tài trợ địa điểm.
 2. ❷ Chọn loại hình tài trợ mong muốn của bạn và nhập thông tin người tài và hạng mục tương ứng. Nhất định phải nhớ mật khẩu vì bạn sẽ cần phải nhập nó khi đăng ký xuất hóa đơn khoản đóng góp.
 3. ❸ Trong trường hợp tài trợ tài chính như tài trợ định kỳ, tài trợ tạm thời… phải cung cấp thông tin cá nhân và sự đồng ý của người thứ 3, thu thập thông tin nhận dạng duy nhất, và phải chấp thuận nội dung đồng ý sử dụng để đăng ký và hoàn thành đơn.
 4. ❹ Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn tiền đóng góp cho các khoản tiền đóng góp và vật phẩm tài trợ. Có thể đăng ký hóa đơn tiền đóng góp trên trình đơn ‘Tài trợ’ của ‘của trang ‘Đăng ký xuất hóa đơn tiền đóng góp’ trên nền tảng ICT. Hóa đơn tiền đóng góp có thể được dùng khấu trừ thanh toán cuối năm.
Đặt câu hỏi về nội dung thắc mắc

Bạn có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nội dung thắc mắc thông qua 'Câu hỏi thường gặp' và 'Đặt câu hỏi’.

- Phương pháp vận dụng 'Câu hỏi thường gặp' như sau:

 1. ❶ Bạn có thể tìm được ngay câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về gia nhập hội viên, phòng học tìm đến,, STEAM-HOPE, chứng nhận tình nguyện, tài trợ và những phần khác.
 2. ❷ Bạn có thể tìm thấy nó trên trang 'Câu hỏi thường gặp' trong trình đơn 'Community' trên nền tảng ICT.

- Phương pháp vận dụng 'Đặt câu hỏi' như sau:

 1. ❶ Bạn có thể đặt câu hỏi cho người phụ trách mạng lưới giao lưu đa văn hóa về các câu hỏi không thể tìm thấy trong 'Câu hỏi thường gặp' hoặc các câu hỏi khác.
 2. ❷ Nếu bạn muốn nhận câu trả lời, bạn phải điền thông tin liên lạc và địa chỉ e-mail để nhận liên lạc.
 3. ❸ Bạn có thể đính kèm một tập tin về các vấn đề hỏi khó thể hiện bằng chữ viết.
 4. ❹ Bạn có thể tìm thấy nó trên trang "Đặt câu hỏi" trong trình đơn "Community" trên nền tảng ICT.
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand